Forside

Velkommen til 8520.dk
Se SF forslag om helhedsplan for Lystrup.
 Få nyhedsbrevet på din mail.
Brug kontaktfeltet nederst på siden.
Se vores privatlivspolitik  her. 
Adgangsbeskyttet Email-grupper.

Aktuelt fra Fællesrådet
Fra marts 2024 er nu tilgængelig.
Læs mere om:
Forsamlingspladsen nord for Sønderskoven.
Fredeliggørelse af Lystrupvej.
Vision Mølledalen (Egådalen).
Repræsentantskabsmøde den 22. maj, se de relevante bilag.
Se endvidere vores forslag til lokalsamfundsbeskrivelse

Du kan se omtalen her

           Fredeliggørelse af Lystrupvej
SKAL FREMTIDENS LYSTRUPVEJ VÆRE BYGADE ELLER INDFALDSVEJ?
Skal fremtidens Lystrupvej på strækningen fra Viengevej til Grenåvej være en bygade med begrænset trafik, eller skal den fortsat være en indfaldsvej fra Lystrupområdet og Djurslandsmotorvejen til Grenåvej?
Det er spørgsmålet, som Aarhus Kommune i øjeblikket arbejder med.

Antallet af biler på Lystrupvej syd for Djurslandsmotorvejen var gennemsnit i 2020 17.100 biler hver dag. Dette tal forventes at stige til 23.000 biler dagligt i 2030. Det giver dagligt lange køer på strækningen fra både fordelerringen til Viengevej og på strækningen fra Viengevej til Grenåvej.
Hvor Lystrupvej tidligere bestod af industri på den ene side og boliger på den anden side, er der i dag opstået en massiv boligbebyggelse i området. Det giver flere biler og flere bløde trafikanter, der skal krydse Lystrupvej.
Aarhus Kommune ser derfor på muligheden for at fredeliggøre Lystrupvej på strækningen fra Viengevej til Grenåvej. Det kan ske ved at gøre vejen mere træls at køre på, og ved at flytte trafikken til andre ruter som f.eks. Viengevej-Grenåvej.
Det er vigtigt at påpege, at Lystrupvej på strækningen fra fordelerringen v/Lystrup til Viengevej vil blive direkte påvirket af tiltag på strækningen fra Viengevej til Grenå, idet en yderligere ophobning af biler på den sidste strækning vil skabe en dominoeffekt på resten af strækningen.
Med udbygningen af Nye vil der ske en yderligere belastning på strækningen, hvorfor det er vigtigt, at man allerede nu kan vurdere behovet for en trafikal løsning på Lystrupvej.

Du kan se notatet fra Aarhus Kommune, Teknik og MIljø afdelingen Medborgerskab her.
Læs også “Aktuelt fra Fællesrådet”

Du kan gå direkte til spørgsmålet om L1 via dette link her.
              Høring af Midttrafiks køreplaner

Midttrafik har oprettet en informationsside på midttrafik.dk, hvor kunderne kan få et overblik over de køreplaner, der bliver ændret ved sommerens køreplanskift 30. juni.
Midttrafik startede det nye år med en høring på de kommende køreplaner.
De nye køreplaner bliver præsenteret på en særlig høringsside på midttrafik.dk
Høringssiden giver et overblik over de ruter, der er ændringer på. Man kan
enten søge på sin kommune eller på hver enkelt rute. Bemærk at det kun er ruter
med væsentlige ændringer fra køreplanskiftet, der er i høring.
Alle høringssvar bliver indsamlet og Midttrafik vurderer mulighederne for justeringer. Det er Region Midtjylland og kommunerne, der træffer den endelig beslutning om de kommende køreplaner, når Midttrafik har sagsbehandlet høringssvarene.
De endelige køreplaner bliver offentliggjort på midttrafik.dk i maj måned.

Læs om de væsentligste ændringer
 Gå ind på den særlige høringsside Se om din rute er med på listen.
Finder du ikke din rute på listen, vil der ikke være væsentlige ændringer fra juni 2024.
Finder du din rute på listen, kan du læse om de ændringer, der er planlagt fra juni 2024.
Har du kommentarer eller konkrete forbedringsmuligheder til de planlagte ændringer, kan du via et link udfylde høringsformularen.

Hvad sker der i vores område?

Se det på hjemmesiden Lystrupliv.dk eller på facebooksiden Lystrupliv