Infrastrukturudvalg

Infrastrukturudvalgets mailadresse er: infra@8520.dk
eventuelt via eget mailprogram.

Infrastrukturudvalget (IU)
IU behandler alle forhold vedrørende infrastrukturen i området, nyanlæg af veje og stier, vedligeholdelsesarbejder, trafikstrukturen, den mest hensigtsmæssige afvikling af trafikken osv. Fællesrådets Forretningsudvalg henviser alle sager af denne karakter til IU. IU skal løbende vurdere

  • Trafiksikkerhed
  • Kollektiv trafik
  • Trafikmuligheder til og fra området, eksempelvis bolig/arbejdsplads/uddannelsesinstitution
  • Den interne trafik
  • Behov for nyanlæg
  • Behov for vedligeholdelser
  • De bløde trafikanters muligheder i trafikken
  • Naturstier

IU samarbejder med kommunen om løsning af trafikproblemerne i området. IU kan selv tage aktuelle spørgsmål op og fremsende forslag til Forretningsudvalget. IU koordinerer arbejdet med BY i sager, som berører begge udvalg. IU holder løbende FU orienteret om det konkrete arbejde, og fremsætter indstilling til Forretningsudvalget i færdigbehandlede sager.

Udvalget kan indkalde særlig rådgivning/bistand udefra.

NavnTelefon/
Email
Forening
Steffen Sønderskov
Formand
8622 3601
steffen.soenderskov@youmail.dk
Grundejerforeningen
Elstedvænge
Poul Erik B. Pedersen4058 0843
pebp@pedersen.mail.dk
Lars Konradsen2929 8943
larskonradsen5@gmail.com
Jens Chr. Damsgaard8623 1920
cjcd@mail.tele.dk
Grundejerforeningen
Elev Bakker
John B. R. Mikkelsen8622 2885
john.bertill.r.mikkelsen@gmail.com
Grundejerforeningen
Solbærhaven
Søren Flarup2018 0508
flarup@fiber.dk
Grundejerforeningen
Grønnehaven
Uffe Dahl4185 6330
ufda@aarhus.dk
Henrik Pigsborg Jensen2046 3503
kjaergaard35@hotmail.com
Jan Krüger Gehlertjangehlert@gmail.com