Lystrup

             Foto: Arne Illeborg


Lystrup er karakteriseret ved en nord-syd gående fælles- og rekreativ zone, som giver byen noget at samles om, og på den måde binder byen sammen.
Området indeholder i dag skov, grønne områder, institutioner, skoler, idrætsfaciliteter, boldbaner, bydelscenter og togstation og vil ligeledes fremadrettet komme til at indeholde letbanestation.
I den fremtidige planlægning for byens udvikling kunne vi ønske, at man prioriterer, at styrke denne zones nuværende kvaliteter og derigennem gøre området både mere synligt og til et større aktiv for byen.

Natur i byen
Det er ganske unikt for Lystrup, at der ligger en lille skov med en hel central placering.
Dette karakteristiske element ønskes bevaret og forstærket ved eventuelt at gøre skoven større – eksempelvis mod nord eller mod øst – og samtidigt indtænke den som et aktivt, rekreativt element.
Endnu et lag til at skabe en mangfoldig naturoplevelse midt i byen, kunne være at fritlægge Elsted bæk, som løber parallelt med skoven ud mod Sønderskovvej.

Sport og bevægelse
Lystrup kan bryste sig af et fantastisk sports- og foreningsliv.
Områderne ved og omkring skolerne og institutionerne består i dag af et større grønt areal udlagt til boldbaner samt idrætsanlæg og svømmehal (som p.t .er under udvidelse).
Denne koncentration af sport og bevægelse vurderes ganske unik for byen og ønskes forstærket, i det omfang det er muligt.
Området spiller godt sammen med den nordlige del af området, hvor byggelegepladsen er beliggende, men også området ved skoven, og den store samlingsplads nord for skoven for enden af bakken ved Lystrup Kirke, indgår i et godt samspil med de øvrige områder i den rekreative zone.

Eksisterende bydelscenter
Det eksisterende bycenter, er koncentreret omkring Brugsen og består af et antal mindre butikker, en bank og et apotek.
Dette område vurderes at spille rigtig fint samme med sport- og bevægelse, herunder som et naturligt samlingspunkt for byen borgere.
Området bør bestå som det er rent erhvervsmæssigt og med den naturlige udvikling, som allerede er mulig ifølge Kommuneplanen.

Artikel om Lystrup 
https://aarhusarkivet.dk/records/000136014
Artikel om Elev