Formål

Formål og virke:

Lystrup-Elsted-Elev Fællesrådet blev stiftet på et møde den 15. juni 1994. Fællesrådet er lokalområdets talerør overfor Århus kommune og andre f. eks. Århus Amt. Som medlem kan optages foreninger, beboergrupper, institutioner, skoler, råd m. v. i lokalområdet Lystrup, Elsted og Elev. Bredden er det bærende i Fællesrådets arbejde, og sammen skulle vi gerne gøre vort lokalområde til et endnu bedre sted at bo.

Fællesrådets formål er formuleret på følgende måde i vedtægterne:

  • Fællesrådet skal være et inspirerende og kreativt forum, der skal fastholde, fremme og koordinere lokalområdets interesser.
  • Fællesrådet kan koordinere medlemmernes gennemførelse af aktiviteter, og kan bistå med problemløsninger samt forhandle med offentlige myndigheder.
  • Fællesrådet respekterer ethvert medlems ønske om egen forhandlingsret.
  • Fællesrådet informerer medlemmerne og beboerne i lokalområdet om initiativer og aktiviteter.

I Lystrup-Elsted-Elev Fællesråd er det forretningsudvalget, som forestår den daglige ledelse. Til nærmere at følge op på lokalområdets udvikling, og med henblik på at bearbejde konkrete opgaver, har forretningsudvalget nedsat en række udvalg, hver med sit “fagområde”. Udvalgene er rådgivende for forretningsudvalget. Det enkelte udvalg er bredt sammensat, og medlemskredsen er således i vid udstrækning repræsenteret i udvalgsarbejdet.