Nye

Forslag til helhedsplan 2 for Nye
Se forslag og byrådsreferat her.

Vi skal i gang med at planlægge for forslag til lokalplan 11XX for Etape 2, Løvholmen i Nye.

Plan i Aarhus Kommune er blevet kontaktet af en privat udvikler, som gerne vil bygge boliger og erhverv på et areal ved Nye.
Vi beder hermed om jeres kommentarer til forslaget.

Til orientering fortsætter den nedsatte lokale følgegruppe fra Helhedsplan 2:0 i arbejdet med forslag til lokalplan for Etape 2, Løvholmen
I kommuneplanen indgår arealet i kommuneplanramme 270610BL. Derudover der der udarbejdet principper for planlægningen i Helhedsplan 2:0 for Nye.
Helhedsplanen er ved at blive færdiggjort og sendes snart på vej mod politisk behandling.
Hvis udviklers ideer og ønsker har den ønskede kvalitet, og hvis Plan vurderer, at forslaget kan realiseres, udarbejdes et lokalplanforslag for området.

Nedenstående figur viser, hvordan en lokalplan bliver til:
Lige nu er vi i starten af afklaringsfasen – helt ude til venstre.
Når alle forhold er tilstrækkeligt afklaret, udarbejder vi et lokalplanforslag.
Forslaget behandles i byrådet, inden det offentliggøres og sendes i høring blandt borgerne.
Hvis høringssvarene ikke giver anledning til væsentlige ændringer, kan byrådet vedtage lokalplanen, hvorefter bygherre kan søge om byggetilladelse.

Vi vil gerne allerede nu høre, om I har bidrag til planlægningen for området. Det kan være særlige lokale forhold, som vi bør kende til, opmærksomhed på funktioner, som mangler i jeres kvarter, og som måske vil kunne indarbejdes i forslaget, eller bare ideer, som vil kunne gøre et eventuelt projekt endnu bedre for jeres bydel.
Hvis I har forslag eller ønsker til, hvordan vi bedst inddrager jer i arbejdet, hører vi også gerne om det.


Projektbeskrivelse
Kommuneplanramme
Oversigtskort
Matrikelkort
Lokalplanafgrænsning