Aktuelt fra Fællesrådet

 

 

Aktuelt fra Fællesrådet

April 2021

Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde i Lystrup-Elsted-Elev-Nye Fællesråd.

Mødet afholdes onsdag den 26. maj 2021 kl. 19.00 i Beboerhuset, Elsted Skolevej 4, 8520 Lystrup.

Hvert medlem af fællesrådet kan i henhold til vedtægterne sende 2 repræsentanter til mødet.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent.

2. Forretningsudvalgets beretning.

3. Udvalgsberetninger.

4. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for 2020.

5. Behandling af indkomne forslag. (Der er ikke indkommet forslag)

6. Orientering om og godkendelse af budget for 2022 samt godkendelse af kontingent.

7. Valg af kasserer
På valg er:
Peter Trier – modtager genvalg

8. og 9.
Valg af øvrige 4 medlemmer samt 2 suppleanter til forretningsudvalget
Medlemmer, på valg er:
Chris Olsen – modtager genvalg
Jørgen Andersen – modtager genvalg
Karsten Hansen – modtager genvalg
John Mikkelsen – modtager genvalg

Suppleanter, på valg er:
1.suppleant: Sven Aage Christensen – modtager genvalg
2.suppleant Elsebeth Bisbo – modtager genvalg

Det foreslås, at punkt 8 og 9 behandles samlet på reræsentantskabsmødet.

10. Valg af revisor.
På valg er: Claus Fredsøe – modtager genvalg

11. Valg af revisorsuppleanter.
På valg er:
Randi Mønster
Søren Flarup

12. Eventuelt.

Vi vil gerne opfordre medlemsforeningerne til at overveje kandidater til fællesrådets forretningsudvalg.
Fællesrådets vedtægter, regnskabet for 2020, revideret budget for 2021 og forslag til budget for 2022 vil forud for repræsentantskabsmødet blive tilgængeligt på Fællesrådets hjemmeside www.8520.dk , eller kan rekvireres ved at sende en mail til kontakt@8520.dk eller ved henvendelse til kassereren Peter Trier på telefon 21757147. På samme måde vil beretning fra forretningsudvalget og udvalgene være tilgængelige på hjemmesiden www.8520.dk i god inden mødet.

Med venlig hilsen
Lystrup-Elsted-Elev-Nye Fællesråd

Se det i pdf-format her