Aktuelt fra Fællesrådet

 

 

Aktuelt fra Fællesrådet
Juni 2023

FRA OPLAGSPLADS TIL BYRUM
I lang tid har Fællesrådet udfoldet bestræbelser på at få ændret benyttelsen af asfaltpladsen i krydset mellem Lystrupvej og Lystrup Centervej.
I samarbejde med en række lokale institutioner, foreninger og interessegrupper har vi først på året udarbejdet en ansøgning til Nordea Fonden om midler til at gennemføre en ændring.
Desværre har vi netop modtaget afslag på vores ansøgning til Nordea Fonden. Fonden begrunder ikke detailleret, hvorfor man får afslag, men det er vores vurdering, at det kan have medvirket, at vores ansøgning ikke gik på realisering af et helt specifikt projekt.
Ansøgningen gik snarere på støtte til en planlægningsproces.
Aarhus kommunen har tidligere indvilget i, at arealet kan anvendes til formålet. Vi vil nu overveje, hvordan vi kan komme videre med ideen, evt. i samarbejde med kommunen.

REMA1000.
Vi har tidligere skrevet, at REMA1000 arbejder med tre mulige placeringer i Lystrupområdet.
Efter møder med REMA1000 står det nu klart, at virksomheden går målrettet efter at etablere en butik, der hvor ”Det Blå Center” ligger i dag.
Fællesrådet har givet udtryk for at en sådan placering passer ind i de tanker om vores områders udvikling, der beskrevet i Lokalsamfundsbeskrivelsen, som Fællesrådet udarbejdede for år tilbage.
Vi har oplyst, at
Fællesrådet lægge vægt på, at byggeriet bidrager med et smukt arkitektonisk tilskud til byen, at bygningen får facade ud mod Sønderskovvej samt at bygningen etableres som etagebyggeri med lejligheder oven på butiksdelen.
Ændringen finder ikke sted lige med det samme. En række tekniske problemstillinger er ikke afklaret endnu, herunder ikke mindst, hvorledes trafikken til og fra ejendommen skal tilrettelægges.

PLANSTRATEGI FOR KOMMUNEPLAN 2025.
Aahus kommune har udsendt et udkast til planstrategi for kommuneplan 2025 til høring.
Planstrategien rummer ingen mulighed for selv en begrænset udvikling i Elsted, Lystrup og Elev.
Al udvikling i vores område forudsættes at skulle ske i Nye.
Fællesrådet vil i høringssvaret pege på, at en begrænset vækst af villaer og rækkehuse er nødvendig, for at modvirke tilbagegangen i indbyggertallet specielt i antallet af børn og unge i området. En tilbagegang, der hvis de nuværende prognoser holder, kan true både det offentlige og det private serviceniveau, og som måske vil give de tre byer en karakter af stagnation og tilbagegang.
Fællesrådet vil pege på, at en begrænset udbygning med villaer og rækkehuse f.eks. kan ske nord for Elsted, under forudsætning af at bl.a. de trafikmæssige spørgsmål løses og at adgangen til det smukke landskab åbnes og bevares. Planerne om skovrejsning på en del af området mod nord vil efter fællesrådets opfattelse være attraktivt for vores område.
I høringssvaret vil vi også pege på at der bør skabes mulighed for at et passende område ved Møgelgårdsvej/Sønderskovvej/ Bygaden m.v. omdannes til et egentligt byområde med boliger, detailhandel og liberalt erhverv.
Det hele er måske ”op ad bakke”, meget tyder på, at kommunen har lagt sig fast på, at udviklingen ikke skal ske i Elev, Elsted eller Lystrup.

Fællesrådet for Lystrup, Elsted, Elev og Nye.

Kan ses i pdf-format her