Aktuelt fra Fællesrådet


Aktuelt fra Fællesrådet

Maj 2022

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 18. MAJ 2022 KL. 19.00
I BEBOERHUSET, ELSTED SKOLEVEJ 4.

Fællesrådet afholdt det årlige repræsentantskabsmøde den 18. maj 2022. Forretningsudvalgets og de faste udvalgs beretninger kan læses på fællesrådets hjemmeside: www.8520.dk. Den mundtlige fremlæggelse fokuserede på få dele i beretningerne. Projektgruppen, der arbejder med en plan for etablering af en Lystrup Bymidte, har indsendt ansøgning til boligministeriet om tilladelse til nedrivning af to opgange i Elstedhøjbebyggelsen. Indtil der foreligger svar fra ministeriet ligger projektet stille. Byrådet har vedtaget en temaplan for areal til alle boligtyper. Der er i planen ikke udlagt nye områder til bebyggelse i ”Lystrupområdet”. Derimod har et areal omkring Sønderskovvej og Møgelgårdsvej fået ændret status fra rent erhverv til blandet bolig og erhverv.
Byrådet har – som tidligere oplyst, besluttet, at der skal udarbejdes en helhedsplan (en visionsplan) for Lystrupområdet. Der er ikke fastlagt en tidsplan, men både byudviklingsudvalget og forretningsudvalget drøfter, hvordan vi kan sikre en god lokal proces om planen.
Forvaltningen vil indlede en forbedring af krydset mellem Lille Elstedvej, Elstedvej og Elleparken i starten af juni.
Der er netop udsendt indkaldelse af forslag til ”Årets Borger” 2020.

Debatten kredsede specielt om krydset mellem Elleparken, Elstedvej og Lille Elstedvej. Det er et farligt kryds med dårlige oversigtsforhold og krydsende skolebørn. I krydset er der sket flere voldsomme sammenstød også forårsaget af, at der ofte køres alt for stærkt på stedet. Forvaltningen har foreslået forskellige tiltag, men der blev stillet til om det var tilstrækkeligt og om der også burde gøres noget for at dæmpe hastigheden af trafikken, der kommer fra vest gennem ”smørhullet”.

Flemming Larsen blev genvalgt til formand. Til forretningsudvalget blev Steffen Sønderskov og Mads Hulgaard genvalgt. Annette Solari blev nyvalgt. Sven Aage Christensen og Elsebeth Bisbo blev genvalgt som suppleanter.

Fællesrådets har skrevet et indlæg i JP Aarhus om fællesrådets kommende opgaver m.v. Indlægget kan ses her.

Fællesrådet for Lystrup, Elsted, Elev og Nye.

Kan ses i pdf-format her