Kulturudvalg

Kulturudvalgets mailadresse er: kultur@8520.dk
eventuelt via eget mailprogram.

Kulturudvalget(KU)
Udvalgets samarbejdspartner i kommunen er Kultur og Borgerservice. KU kan indkalde særlig rådgivning/bistand udefra.
KU behandler kulturelle spørgsmål, og alle sager af kulturel karakter henvises af Fællesrådets Forretningsudvalg til udvalget. KU kan lægge op til nye kulturelle tiltag i området og fremsætte indstilling til Forretningsudvalget derom. KU holder løbende Forretningsudvalget orienteret om det konkrete arbejde, og fremsætter indstilling til Forretningsudvalget i færdigbehandlede sager.

Udvalgets tilbagevendende opgaver er:

  • Udpegning af årets Borger
  • Udpegning af årets Lokalitet
  • Ansvar for hjemmesiden 8520.dk

“Årets Borger” kåres i lige år, og “Årets Lokalitet” kåres i ulige år. Formålet er at hædre en borger, der gør eller har gjort en sær1ig indsats for 8520-området, og en lokalitet (en bygning, en vej, et område, en virksomhed eller en institution m.m.), der er med til at højne standarden i 8520-området.

KU markedsfører aktiviteterne gennem de lokale publikationer med en indledende artikel, en mellemliggende annonce og en afsluttende artikel, hvor man beder borgerne og Fællesrådets medlemsorganisationer om at indsende deres forslag. KU samler de indsendte forslag og udvælger det bedst kvalificerede emne, som forelægges forretningsudvalget inden offentliggørelsen. Fællesrådets forretningsudvalg er udadtil såvel initiativtager som koordinator for de to aktiviteter, og formanden foretager kåringen.

Præmieringen af “Årets Borger” og “Årets Lokalitet” sker ved overrækkelsen af en beskeden gave samt ved hædrende omtale i lokale publikationer. Af både “Årets Borger” og “Årets Lokalitet” fremstilles et fotografi i ramme med ledsagende tekst. Billederne hænges op i Lystrup Bibliotek, hvor de får lov til at hænge i 5 år, hvorefter de overgår til Lystrup-Elsted-Elev Lokalhistoriske Samling og erstattes af nye.

KU har derudover ansvaret for hjemmesiden 8520.dk, som er en portal for nuværende og kommende borgere i Lystrup-Elsted-Elev området.

NavnTelefon/
Email
Forening
Jørgen Andersen
Formand
8622 2797
ja@slaaenbakken17.dk
Højskoleforeningen
Karsten Hansen8622 4716
hanse39@gmail.com
Ejerforeningen
Solbærhaven
Hans Schiøtt8623 1715
h.schiott.elev@gmail.com
Venstre
Flemming Larsen4021 6040
flemmingbirgerlarsen@gmail.com
Lystrupkoret
Chris Olsen4041 0446
cbo0446@gmail.com
Grundejerforeningen
Æblevænget
Arne Pedersen4036 5331
bodilogarnep@gmail.com
Finn Joensen2714 8520
finnjoensen@dadlnet.dk