Fællesrådet

Lystrup-Elsted-Elev-Nye Fællesråd har som formål at udgøre en organisation, der kan fungere som et samlende talerør for lokalområdet over for Aarhus kommune og lignende instanser.
Fra 2017 har Aarhus Kommune godkendt, at Fællesrådet ud over Lystrup, Elsted og Elev også kommer til at dække Nye.
Som medlemmer af Fællesrådet kan optages foreninger, grundejerforeninger, beboergrupper, institutioner mv i lokalområdet.

Fællesrådet skal fungere som et inspirerende og kreativt forum, der skal fastholde, fremme og koordinere lokalområdets interesser.
Rådet skal søge at koordinere medlemmernes gennemførelse af aktiviteter, og kan bistå med problemløsninger samt forhandle med offentlige myndigheder.
Rådet skal i sin virksomhed her respektere ethvert medlems ønske om egen forhandlingsret.
Endelig har Fællesrådet det som en vigtig opgave at holde medlemmerne og beboerne i lokalområdet informeret om initiativer og aktiviteter.

Det daglige arbejde i Fællesrådet varetages af Forretningsudvalget og en række rådgivende udvalg omkring byplan, infrastruktur og kultur. Forretningsudvalget vælges på det årlige repræsentantskabsmøde, der finder sted i maj.

Fællesrådet har oprettet og driver hjemmesiden 8520.dk – en portal for lokalområdets borgere, foreninger og institutioner.
Her findes information om lokalområdet af generel karakter såvel som om aktuelle emner og arrangementer.
Ligeledes finder man her nærmere information om Fællesrådets arbejde.

Fællesrådet afholdte stiftende møde onsdag den 15 juni 1994.

Fællesrådet søger at blive inddraget så tidligt som muligt i alle sager af betydning for lokalområdet. Det kan f. eks. dreje sig om lokalområdets byplanmæssige og infrastrukturelle udvikling, der naturligt skal ses i en sammenhæng. I behandlingen af de enkelte sager, lægger Fællesrådet megen vægt på at have helheden for øje.

Herunder kan du se nogle af de emner som fællesrådet har arbejdet med:

 • Kommuneplanændringer,
 • Lokalplanforslag,
 • Infrastrukturen (veje og stier)
 • Trafiksikkerhedsmæssige forhold
 • Kollektiv trafik
 • Den kriminelle udvikling
 • Børn og unge
 • Grønne områder
 • Kulturelle forhold
 • Årets borger i 8520-området
 • Årets lokalitet i 8520-området

Debatoplæg ved intromøde 1992