Engsøen

Af Hans Schiøtt

Engsøen blev straks fra åbningen i oktober 2006 et yndet udflugtsmål for beboerne i området. Her kan man tage en frisk spadsere-, cykel- eller løbetur på 5-6 km, man kan begejstres over det rige fugleliv og naturen omkring søen i almindelighed, børnene kan lege ved stenalderbopladsen, og særligt hårdføre kan sågar overnatte i shelters ved bopladsen.

Du finder en udførlig beskrivelse af Engsøen ved følgende link, hvorfra du kan komme til en folder om Engsøen: http://aarhus.guide.dk/egaa_engsoe.asp. Engsøen blev kåret som ‘Årets Lokalitet’ i 2009 og fejret på behørig vis med fest, sang og taler, som kan ses andetsteds på 8520.dk

Selv om dannelsen af Engsøen kun tog få uger, efter at man lukkede for pumperne, der afvandede området, var optakten langvarig. Der skal findes økonomi, der skal være politisk opbakning, og der skal forhandles med de landmænd, som skal afgive jorden til søen.

Jeg var rådmand for Teknik og Miljø i slutningen af halvfemserne, da vi havde travlt med at sikre etableringen af Årslev Engsø. Årslev Engsø var finansieret af et statsligt initiativ, Vandmiljøplanen, som gav penge til at forbedre tilstanden i søer, vandløb osv. En lavvandet engsø giver en ‘gratis’ fjernelse af nitrat i vandet, og kunne derfor finansieres af vandmiljøplanen.

Jeg fik den tanke, at det måtte være mindst lige så oplagt at danne en engsø i Lystrup Enge, som jo var blevet tørlagt i halvtredserne. Desværre var pengene i vandmiljøplanen brugt, og der var ingen finansieringsmuligheder indenfor kommunens budget. Så vi måtte afvente en eventuel ny vandmiljøplan.

I April 2001 holdt arkæologen museumsinspektør Søren H. Andersen et foredrag,”Fortiden i Lystrup Enge”, i Højskoleforeningen 8520. Han beskrev, hvorledes oldtidsrester begravet i dyndet i engene blev ødelagt på grund af udtørringen af engene og den medfølgende adgang for luftens ilt. Det fik mig til endnu en gang at presse på for at få etableret en sø, så arven fra fortiden kunne bevares for eftertiden. Vi var så heldige, at Folketinget næsten samtidigt vedtog Vandmiljøplan II, og så var mulighederne åbne. Loven krævede, at det var Amtet, som var bygherre på projekterne, (men det var kommunen, som skulle stå for alt det praktiske arbejde), så indstillingen til byrådet, fra december 2001, foreslog, at man i samarbejde med amtet skulle etablere en engsø i Lystrup Enge.

Herefter kunne planlægningen gå i gang. Men som nævnt ovenfor, tager det tid, og begge mine efterfølgere i embedet, Poul B. Skou og Peter Thyssen, arbejdede med sagen, frem til indvielsen i 2006. Vi havde udskrevet en konkurrence om navnet på den nye sø, og mange deltog med gode forslag, og selv om mange gerne havde set, at navnet blev Elev Engsø, Lystrup Engsø, eller Egsø, blev resultatet det allerede indarbejdede: Egå Engsø, engsøen ved Egåen.