Affaldsplan 2021-2026


AffaldVarme Aarhus skulle have orienteret om den kommende borgerinddragelse i forbindelse med Affaldsplan 2021-2026 på det aflyste årlige stormøde for Fællesrådene i Marts. Mødet blev desværre aflyst pga. Corona-situationen, og den planlagte borgerinddragelsesproces er rykket online i stedet for de planlagte workshops, I skulle have hørt om.

Affaldsplan 2021-2026 skal være aarhusianernes affaldsplan. Derfor vil vi gerne nu, så tidligt som muligt, have aarhusianerne med på råd om fremtidens affaldsløsninger i hele kommunen, så vi kan lave den bedst mulige løsning med størst mulig effekt.

Jeg vil derfor blot gøre opmærksom på de nye muligheder for at bidrage med kommentarer, forslag og gode idéer til fremtidens affaldsløsninger i Aarhus.

Kommenter på Facebook

De næste 6 uger vil vi løbende lægge opslag op i Facebooksiden Sorter Mer’. Her kan alle aarhusianere kommenteret på opslagenes tematikker – www.facebook.com/sortermer

Skriv dit bidrag på hjemmesiden

Alle kan også bidrage ved at komme med idéer og input på hjemmesiden www.affaldvarme.dk/affaldsplan. Her kan man også læse mere om selve Affaldsplanen.

Del i jeres netværk

De nuværende begrænsninger for at mødes fysisk med aarhusianerne betyder, at vi meget gerne vil have delt Facebook-opslag og hjemmesiden på lokale facebooksider. Har I mulighed for det, er I derfor meget velkomne til at dele opslag på Sorter Mer’ og hjemmesiden i jeres netværk og med borgerne i jeres lokalområder.

Borgerdialogen strækker sig frem til udgangen af maj. Derefter laver AffaldVarme Aarhus den endelige plan for Aarhus Kommune, hvorefter den kommer i offentlig høring. Affaldsplanen skal godkendes af Byrådet, hvilket forventes at ske i starten af 2021.

Tak for jeres hjælp og bidrag i denne lidt særlige tid.