Forretningsudvalg

Forretningsudvalgets mailadresse er: fae@8520.dk
eventuelt via eget mailprogram.

Forretningsudvalget (FU)
FU er fællesrådets “bestyrelse”, som er valgt af medlemmerne på repræsentantskabsmødet.

FU holder møde en gang om måneden og behandler alle spørgsmål af relevans for området, som falder inden for formålet.
FU er ansvarlig for fællesrådets økonomi.
FU varetager fællesrådets IT opgaver, herunder vedligeholdelsen af hjemmesiden.
FU er ansvarlig for kontakten udadtil, og det er formanden, der tegner fællesrådet i forhold til offentligheden.
FU`s arbejde er styret af vedtægterne og en forretningsorden, se disse.
FU har nedsat en række udvalg til at grave dybere i sagerne forinden en endelig beslutning kan træffes.

Udvalgene er:

  • Byudviklingsudvalget
  • Infrastrukturudvalget
  • Kulturudvalget

Udvalgenes opgaver er beskrevet på de respektive udvalgs sider.
FU kan herudover ved problemstillinger af tværgående karakter nedsætte ad hoc udvalg, som behandler netop denne sag og derefter ophører igen.

Du kan se samarbejdsaftalen mellem Fællesrådene og kommunen her.

NavnTelefon
email
ForeningPeriode
Formand
Flemming Larsen
4021 6040
flemmingbirgerlarsen@gmail.com
Lystrupkoret2022-2024
Næstformand
Steffen Sønderskov
2027 3601
steffen.soenderskov@youmail.dk
Grundejerforeningen
Elstedvænge
2022-2024
Kasserer
Peter Trier
2175 7147
pt@8520.dk
Lystrupkoret2023-2025
Tommy Green6053 2662
tommy.green.aarhus@gmail.com
Grundejerforeningen
Elmehaven
2023-2025
Jørgen Andersen8622 2797
ja@slaaenbakken17.dk
Elsted Menighedsråd2023-2025
Chris Olsen4041 0446
cbo0446@gmail.com
Grundejerforeningen
Æblevænget
2023-2025
Mads Hulgaard2510 1820
hulgaard.mads@gmail.com
Elev-Nye
Borgerforening
2022-2024
Sven Aage Christensen
2347 8525
svenaachr@sol.dk
Elsted Landsbylaug2023-2024
John B. R. Mikkelsen8622 2885
john.bertill.r.mikkelsen@gmail.com
Grundejerforeningen
Solbærhaven
2023-2025
Elsebeth Bisbo
suppleant
e.bisbo@mail.dkGrundejerforeningen
Solbærhaven
2023-2024
Karsten Hansen
suppleant
8622 4716
Hansen39@gmail.com
Ejerforeningen
Solbærhaven
2023-2024
Randi Mønster
Revisor
5180 34442022-2024
Søren Flarup
Revisor
2018 05082023-2025
Per Ole Overgaard
1. Revisorsuppleant
3058 96312023-2024
Sven Aaen
2. Revisorsuppleant
2173 44032023-2024