Forretningsudvalg

Forretningsudvalgets mailadresse er: fu@8520.dk
eventuelt via eget mailprogram.

Forretningsudvalget (FU)
FU er fællesrådets “bestyrelse”, som er valgt af medlemmerne på repræsentantskabsmødet.

FU holder møde en gang om måneden og behandler alle spørgsmål af relevans for området, som falder inden for formålet.
FU er ansvarlig for fællesrådets økonomi.
FU varetager fællesrådets IT opgaver, herunder vedligeholdelsen af hjemmesiden.
FU er ansvarlig for kontakten udadtil, og det er formanden, der tegner fællesrådet i forhold til offentligheden.
FU`s arbejde er styret af vedtægterne og en forretningsorden, se disse.
FU har nedsat en række udvalg til at grave dybere i sagerne forinden en endelig beslutning kan træffes.

Udvalgene er:

  • Byudviklingsudvalget
  • Infrastrukturudvalget
  • Kulturudvalget

Udvalgenes opgaver er beskrevet på de respektive udvalgs sider.
FU kan herudover ved problemstillinger af tværgående karakter nedsætte ad hoc udvalg, som behandler netop denne sag og derefter ophører igen.

Du kan se samarbejdsaftalen mellem Fællesrådene og kommunen her.

NavnTelefon
email
ForeningPeriode
Formand
Flemming Larsen
4021 6040
fl.l@tdcadsl.dk
Lystrupkoret2020-2022
Næstformand
Steffen Sønderskov
8622 3601
steffen.soenderskov@youmail.dk
Grundejerforeningen
Elstedvænge
2020-2022
Kasserer
Peter Trier
2175 7147
pt@8520.dk
Lystrupkoret2021-2023
Karsten Hansen8622 4716
hansen39@gmail.com
Ejerforeningen
Solbærhaven
2021-2023
Jørgen Andersen8622 2797
ja@slaaenbakken17.dk
Elsted Menighedsråd2021-2023
Chris Olsen4041 0446
cbo0446@gmail.com
Grundejerforeningen
Æblevænget
2021-2023
Mads Hulgaard2510 1820
hulgaard.mads@gmail.com
Elev-Nye
Borgerforening
2020-2022
Johannes Stougaardjohannes_stougaard@hotmail.comSocialdemokratiet2020-2022
John B. R. Mikkelsen8622 2885
john.bertill.r.mikkelsen@gmail.com
Grundejerforeningen
Solbærhaven
2021-2023
Sven Aage Christensen
1. suppleant
2347 8525
svenaachr@sol.dk
Elsted Landsbylaug2021-2022
Elsebeth Bisbo
2. suppleant
e.bisbo@mail.dkGrundejerforeningen
2021-2022
Randi Mønster
Revisor
5180 34442021-2022
Claus Fredsøe
Revisor
8623 16962021-2023

Revisorsuppleant
Søren Flarup
Revisorsuppleant
2018 05082021-2022