Liv i Lystrup

Liv i Lystrup

Byudviklingsprojektet Liv i Lystrup er opstået i et samarbejde mellem Erhverv Lystrup, Lystrup Idrætsforening og Fællesrådet. Projektet omfatter 4 dele, som i overskrifter handler om Bymidten, Bevægelsesparken, Moderne idrætsfaciliteter, og Byportalen. Samarbejdet startede i 2008 og pågår stadigvæk.

  • Bymidten er et stort udviklingsprojekt i byens midte ved Lystrup Centervej, og selve kernen i projektet “Liv i Lystrup”. I bymidten findes allerede kirke, ældrecenter, idrætscenter, skole og indkøbscenter. Men ambitionsniveauet er meget højere. Visionen er, at skabe en dynamisk og levende bymidte som omdrejningspunkt for byens liv, samvær, erhverv, idræt og kultur. Det er håbet, at en sammenhængende bymidte vil skabe udvikling i Lystrup til gavn for idrætslivet, forretningslivet, bylivet og fællesskabet. Med Byrådets vedtagelse af kommuneplan 2009 blev projektet muliggjort. Der kan i området bygges ca 15.000 etagemeter fordelt på butikker, boliger og sport/kultur. En skitse af en mulig udformning af centret ses nedenstående. På grund af finanskrisen har det endnu ikke været muligt at få startet dette projekt op.

  • Bevægelsesparken med centrum i Sønderskoven giver mulighed for den moderne tids krav om udendørs motion og bevægelse, og er støttet af DGI.Den har allerede modtaget 300.000 kr. i udviklingsstøtte fra kommunen, og etablering af hytte, opholdsområde og motionslegeplads i Sønderskoven skete i 2010. På længere sigt håber vi at udvide bevægelsesparken til også at omfatte dele af det grønne område nord og øst for Sønderskoven, og til at være centrum for moderne kondistier rundt i området. 1. etape henvender sig i første række til børn og unge, men der er bestemt også muligheder for den ældre generation. Således er initiativet støttet af det nærliggende lokalcenter og dets brugerråd. Denne form for brug af en bynær skov passer som hånd i handske med de intentioner, som Skov- og Naturstyrelsen og kommunens Natur og Miljø forvaltning har.

 

  • Moderne idrætsfaciliteter handler om at modernisere og udvikle Byens idrætsfaciliteter. I 2014 lykkedes det efter flere års forarbejde at få etableret Lystrup Idrætsanlæg i den østlige del af byen for enden af Indelukket.
  • Byportalen på Internettet var ideen om hele byens indgang til alt om Lystrup. Dette er realiseret med etableringen af hjemmesiden 8520.dk, der drives af Fælllesrådet.

Visionen fra 2008, prospektet fra 2010 og skitsetegninger kan ses på vedhæftede links:  Prospektbymidte, og vision 2008 om liv i Lystrup.