Letbanen

Foto: Jens Hasse/Chili

Om Letbanen I vort område:

Fra borgermødet afholdt den 17. marts 2015
Mange spørgsmål blev stillet, Midttrafik gav svar på mange ting, du kan se Midttrafiks informationer fra mødet med både spørgsmål og svar her .
Du kan også se Letbanens informationer her.
Du kan se indlægget fra Lokalavisen Aarhus Nord den 24. marts 2015 her.

Nedenstående er nogle af de spørgsmål som berører vores område.

Overkørsler og stoppesteder
• Overkørslerne i vort område (Lystrupvej, Sønderskovvej, Høvej og Elstedvej) vil alle blive forsynet med bomanlæg. Man arbejder med et forbedret sikkerhedssystem, der muliggør væsentlig kortere nedetid for bommene, end vi er vant til.

• Stoppestedet i ‘Nye’ vil blive etableret samtidig med letbanens igangsættelse – uanset hvor meget der er bygget af ‘Nye’. Der bliver etableret stiforbindelse fra ‘gamle’ Elev derned ved en forlængelse af skolestien.

Konsekvenserne for busdriften i forbindelse med letbanen kan du se her. (27.08.2016)(se side 22-23)

Brevet til Rådmanden kan ses her. (13.04.2014)

Brevet fra Rådmanden kan ses her. (13.05.2014)

Fællesrådets plakat kan ses her. (17.03.2015)

Fællesrådets høringssvar til kollektiv trafikplan 2017 kan ses her. (23.02.2016)

Omformerstationernes placering kan du se her. (26.09.2016)

Letbanens hjemmeside finder du her.

Begge togtyper set på Lystrup station.