Kommuneplan 2017 og 2021

Lystrup-Elsted-Elev Fællesråd indsendte i januar 2016 efter borgermødet i november 2015 og arbejdet i det nedsatte Debatforum høringssvar på Aarhus kommunes forslag til Kommuneplanstrategi.

Efterfølgende blev vi udpeget som et af de tre lokalområder, som man ønskede en særlig dialog med omkring udformningen af et bidrag til kommuneplanen i form af en såkaldt Lokalsamfundsbeskrivelse.

Denne foreligger nu færdigudarbejdet og den endelige version af Lokalsamfundsbeskrivelsen er indsendt til kommunen.

Kommuneplanen 2017  og 2021 finder du her.
Se Fællesrådets beskrivelse her.