Skoleveje

Find de sikre skoleveje

Aarhus Kommune anbefaler veje og stier omkring vores 46 offentlige skoler, som alle skoleelever bør følge for størst mulig trafiksikkerhed. De anbefalede skoleveje er nu blevet lettere at finde i den samlede skolevejsanalyse  her. I samarbejde med de enkelte skoler har man udpeget projekter, der kan optimere trafiksikkerheden yderligere.

Med skolevejsanalysens godkendelse i byrådet er der afsat penge til fremadrettet at kunne arbejde med at vurdere og påvirke transportvanerne til og fra skole blandt folkeskoleeleverne. Der er med skolevejsanalysen 2016 og den tidligere skolevejsanalyse ydet en stor indsats for at trafiksikre skolevejsruterne. Fremadrettet skal der fokuseres på at få så mange skolebørn som muligt til at benytte ruterne. Derfor vil der arbejdes med fx trafikpolitikker på skolerne.

Vi håber, at I vil være med til at fortælle om sikre skoleveje i jeres lokalområde, så flest muligt bliver opmærksomme på, hvor det er sikrest for skolebørn at færdes.
De mest interssante områder for Lystrup-Elsted-Elev-Nye vil være følgende sider:
Generelt for alle skoler, side 71-95
For Elev Skole, side 96-102
For Elsted Skole, side 195-204
For Lystrup Skole, side 601-605

Skoleveje i Lystrup, Elsted og Elev (de grønne linier)