Nyt om Nye

Som bekendt ønsker Kommunen at der skal bygges en ny by ‘Nye’ syd for det nuværende Elev. Forventet indbyggertal 4-7.000 – eller mere.

Fra byudvikler Jørn Tækker har vi fået en illustrationsplan over den første etape af Nye.
Den røde polygon på kortet angiver cirka-udstrækningen af den første etape af byggeriet. Der vil komme småtilrettelser af rammen, således at der tages hensyn til sammenhængende bebyggelser og veje m.v. Men udstrækningen er, som man ser den på kortet.
Det begrænses mod Nord af den nuværende bebyggelse på Stokbrovej og mod syd af Elstedvej.
De skraverede felter viser den del af rammen som ejes af henholdsvis Aarhus Kommune og Foreningen Jysk Børneforsorg.
Rammen vil komme til at danne grundlag for det første kommuneplantillæg og ligeledes for den første lokalplan.

Du kan se den endelige lokalplan 1016 omhandlende 1. etape af Nye her.

Byrådsreferatet fra 22.06.2016 med indsigelser/bemærkninger kan ses her, klik på sag 23 og under indstillinger og se bilag 5:

Se kommuneplantillægget her. (det er en stor fil)

Her er Nyes Hjemmeside. 

Diasshow om Nye 
Manuskript til diasshow