Indtryk fra officiel indvielse af letbanen 12. maj 2019

Modtagelse på Lystrup Station af toget med indbudte gæster til markering af letbanens åbning af banen til Grenaa

Foto Arne Illeborg
  • men bilerne stod bomstille.
    10.18 søndag formiddag rullede letbanetoget på vej mod Grenaa ind på Lystrup Station. Toget markerede åbningen af den nye letbane strækning fra Aarhus H til Grenaa. Med i toget var en række personer, der på den ene eller anden måde har medvirket til etableringen af letbanen. På Lystrup Station blev der gjort et stop på 8 minutter, hvor Aarhus borgmesteren lykønskede Lystrupborgerne og byen med letbanen. Formanden for Fællesrådet for Lystrup, Elsted, Elev og Nye bød de rejsende velkommen, og som han sagde, havde man ventet på dem en del år. Flemming Larsen fremhævede at letbanen var et stort aktiv for lokalområdet. Det gør rejsetiden kortere til og fra lokalområdet til gavn for beboere og erhvervsliv. Han tilsluttede sig byrådets ønsker om at udvikle stationsområderne og forventede, at området omkring stationen, blandt andet hjulpet på vej af letbanen, vil udvikle sig til en moderne by over de kommende år. I lokalområdet tror vi på letbanen, sagde formanden, det er derfor smadder ærgerligt, at letbanen og kommunen og andre instanser ikke har sørget for at gøre anlægget færdigt og få det opdateret til moderne standard. Han fremhævede, at stationen er en af de mest travle på letbanen, men den mest skrabede med dårlige informations- og opholds forhold. Pladsen omkring stationen ligner fortsat en rodet byggeplads. De steder i lokalområdet, hvor vejene krydser letbanen, vil fremover være præget af lange bilkøer, på grund af de lange bomtider, der er fastlagt i fordums tid, og ikke tilpasset moderne teknologi. Under parolen ”Ned med bommene” markerede Fællesrådet genåbningen, – eller som man sagde, genlukningen af bomanlægget ved Sønderskovvej.

Med et ønske om fortsat god rejse, fortsatte selskabet herefter mod Grenaa.

Foto Arne Illeborg

Endelig fri bane

Da kasserer i Lystrup Fællesråd, Peter Trier, endelig kunne klipper det rødlilla bånd over ved bommene på Sønderskovvej havde der hobet sig to næsten kilometerlange bilkøer op på hver side af bommene.

Efter mange minutters venten steg en kvinde ud af en af bilerne og spurgte lettere forskræmt, hvor længe det ville vare, for hun havde en meget syg datter på bagsædet, som hun skulle til vagtlægen med.

Foto: Arne Illeborg
  • Vi venter
Foto: Arne Illeborg
  • Og vi venter
Foto: Arne Illeborg
  • Endelig fri bane