Velkomstfolder 2018/2019 Elev & Nye

Se hele velkomstfolderen i pdf-format her.

De enkelte sider vil du kunne se her. 
Forside
Velkomst
Indholdsfortegnelse
Side 6       Elev Kirke
Side 8       Sognehuset
Side 10     Borgerforeningen
Side 11     Lokalhistorien
Side 12     Daginstitutioner nær Elev og Nye
Side 14     Dagplejen
Side 15     Elev ungdomsklub
Side 16     Elev Skole
Side 18     Nye drømme
Side 23     Bofællesskabet
Side 24     FDF Lystrup-Elev
Side 25     KFUM spejderne
Side 26     Gymnastik foreningen
Side 28     Idrætsforeningen
Side 30     Indre Mission
Side 31     Seniorklubben
Side 32     Besøgstjenesten
Side 33     Fællesrådet
Side 34     Baggrund
Side 36     Nye drømme