Forretningsudvalg

Forretningsudvalgets mailadresse er: fu@8520.dk
eventuelt via eget mailprogram.

Forretningsudvalget (FU)
FU er fællesrådets “bestyrelse”, som er valgt af medlemmerne på repræsentantskabsmødet.

FU holder møde en gang om måneden og behandler alle spørgsmål af relevans for området, som falder inden for formålet.
FU er ansvarlig for fællesrådets økonomi.
FU varetager fællesrådets IT opgaver, herunder vedligeholdelsen af hjemmesiden.
FU er ansvarlig for kontakten udadtil, og det er formanden, der tegner fællesrådet i forhold til offentligheden.
FU`s arbejde er styret af vedtægterne og en forretningsorden, se disse.
FU har nedsat en række udvalg til at grave dybere i sagerne forinden en endelig beslutning kan træffes.

Udvalgene er:

  • Byudviklingsudvalget
  • Infrastrukturudvalget
  • Kulturudvalget

Udvalgenes opgaver er beskrevet på de respektive udvalgs sider.
FU kan herudover ved problemstillinger af tværgående karakter nedsætte ad hoc udvalg, som behandler netop denne sag og derefter ophører igen.

Du kan se samarbejdsaftalen mellem Fællesrådene og kommunen her.

NavnTelefon
email
ForeningPeriode
Formand
Flemming Larsen
4021 6040
fl.l@tdcadsl.dk
Lystrupkoret2018-2020
Næstformand
Steffen Sønderskov
8622 3601
steffen.soenderskov@youmail.dk
Grundejerforeningen
Elstedvænge
2018-2020
Kasserer
Peter Trier
2175 7147
pt@8520.dk
Lystrupkoret2019-2021
Karsten Hansen8622 4716
hansen39@gmail.com
Ejerforeningen
Solbærhaven
2019-2021
Jørgen Andersen8622 2797
ja@slaaenbakken17.dk
Elsted Menighedsråd2019-2021
Chris Olsen4041 0446
cbo0446@gmail.com
Grundejerforeningen
Æblevænget
2019-2021
Mads Hulgaard2510 1820
hulgaard.mads@gmail.com
Elev-Nye
Borgerforening
2018-2020
Birgit Donslund2124 6925
be_donslund@mail.dk
Højskoleforeningen2018-2020
John B. R. Mikkelsen8622 2885
john.mikkelsen@mail.dk
Grundejerforeningen
Solbærhaven
2019-2021
Sven Aage Christensen
1. suppleant
2347 8525
svenaachr@sol.dk
Elsted Landsbylaug2019-2020
Annette Solari
2. suppleant
3061 1117
solari@mail.dk
Grundejerforeningen
Rugmarken
2019-2020
Palle Rasmussen
Revisor
8622 47802018-2020
Claus Fredsøe
Revisor
8623 16962019-2021
Randi Mønster
Revisorsuppleant
8623 20142019-2020
Søren Flarup
Revisorsuppleant
2018 05082019-2020