Aktuelt fra Fællesrådet

 

 

 

Aktuelt fra Fællesrådet

Februar 2019

LYSTRUP NY CENTER

Fællesrådet er i en uforbindende dialog med flere parter om centerområdets mulige udvikling.

Fællesrådet udarbejdede for en del år siden – i samarbejde med Erhverv Lystrup og LIF, en plan for udvikling af centerområdet under titlen ”Liv i Lystrup”.
Selvom planen er ret ambitiøs har vi fastholdt planen og arbejdet for at kommuneplanen m.v. indeholder rammer, der vil gøre det muligt at realisere planen.
Planen om udvikling af centerområdet til et område for fælles aktiviteter, et fælles mødested og centralt torv i byen var et centralt element i de mange drøftelser vi har ført med foreninger og enkelte personer op til vedtagelsen af kommuneplanen.
Planen fik markant opbakning blandt deltagerne i debatterne.

Vi har ingen forestilling om, at de aktuelle drøftelser kan føre til en realisering af ”Liv i Lystrup” planen, men vi håber, at udviklingen kan blive skubbet i den retning.
Særligt håber vi, at en omlægning af arealerne m.v. kan give plads for en slags torvedannelse, der kan blive et synligt fællesareal for alle i lokalområdet.

Hvis I har gode ideer og forslag til indretning og udstyr m.v. som vi bør huske i samtalerne, hører vi meget gerne om dem. Evt. på www.8520.dk – Kontakt eller på info@8520.dk.

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 15 MAJ 2019

Fællesrådets årlige repræsentantskabsmøde holdes i år den 15 maj 2019. Indbydelse udsendes senere, men noter allerede nu datoen i kalenderen.

Med venlig hilsen

Flemming Larsen