Aktuelt fra Fællesrådet

 

 

 

Aktuelt fra Fællesrådet

November  2019

STATUS FOR UDVIKLINGEN I NYE
Fællesrådet har på et møde med Tækker Group fået en opdatering om Tækker Groups planer for udviklingen af Nye. Pt. er der bygget 80 boliger i Nye, der alle er taget i brug. For nogle måneder siden begyndte byggeriet af Sneglehusene, der omfatter 92 boliger i varierende størrelser. Byggeriet opføres i højder fra et plans til 4 sals højde. Det forventes at boligerne er klar til indflytning i sommeren 2021. Meget snart vil der blive søgt om byggetilladelse til byggeriet Svinget, der er på 56 boliger incl. fælleshus. Dette byggeri forventes at stå klart inden udgangen af 2021.
Den første daginstitution i Nye, der bygges af Aarhus kommune, forventes klar til brug fra sommeren 2021.
I Nye er det håbet, at den første skole vil kunne tage mod de første elever i 2023. Det forventes at skolens fremtidige placering bliver lagt fast inden årets udgang. Herefter vil udkast til lokalplanen for etape 2 og den tilhørende reviderede helhedsplan for hele Nye kunne påbegyndes i foråret 2021. Fra udarbejdelsen af forslag til lokalplan og indtil første etape af skolen står klar vil der formentlig gå (mindst) 2 år.
Dagligvarebutikken NYMA vil blive placeret i byggeriet Svinget. Indtil det permanente byggeri er færdigt vil der blive indrettet en mindre midlertidig butik, der forventes åbnet i løbet af sommeren 2020.
Aarhus Vand påbegynder et byggeri af et renseværk med en teknik, der vil være helt i front også internationalt.

SAMARBEJDE MELLEM SKOLERNE OG DET LOKALE ERHVERVSLIV
Fællesrådet har sammen med Erhverv Lystrup og skolerne i Elsted og Lystrup indledt et samarbejde, der skal åbne skolerne og erhvervslivet mod hinanden. Perspektiverne og visionerne er store, men samarbejdet indledes med små skridt i starten. Grundideen er at præsentere de større børn for den variation og de mange muligheder, der findes for beskæftigelse, der findes i de mange typer erhverv, der er repræsenteret i vores lokalområde.

MØDE MED TEKNIK OG MILJØ
Fællesrådet har været byrundtur med medarbejdere fra Teknik og Miljø i Aarhus kommune. En kort opsummering af mødet. Stationsområdet er stort set færdiggjort i den planlagte udformning. Der vil blive etableret toiletbygning. Antallet af parkeringspladser agter man ikke på nuværende tidspunkt at øge, men kan dog godt se problematikken. Stoppestedet på Sønderskovvej i sydgående retning for linje 16 flyttes lidt tættere på banen, og der etableres en buslomme på stedet. Man arbejder fortsat på at få etableret en mere sikker passage for fodgængere og cyklister i krydset Sønderskovvej/Hovmarken.  Dette vil ske ved, at der etableres en krydsning umiddelbart nord for Hovmarken. Samtidig rykkes stoppestedet så lidt længere mod nord. Cykelstien på sydsiden af Lystrup Centervej på strækningen fra Lystrupvej forlænges frem til indkørslen til ældreboligerne, og skaber så en sikker forbindelse til det øvrige stisystem i området. Man arbejder fortsat intenst på en løsning af de trafikale problemer i krydset Elstedvej/Lille Elstedvej/Elleparken.

Med venlig hilsen

Flemming Larsen