Aktuelt fra Fællesrådet

 

 

 

Aktuelt fra Fællesrådet

Februar  2020

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 27. MAJ 2020.
Fællesrådet holder repræsentantskabsmøde den 27. maj 2020 kl. 19.00 i Beboerhuset. På mødet er der mulighed for at diskutere fællesrådets arbejde. Der er valg til forretningsudvalget. Ikke alle nuværende medlemmer søger genvalg, så alle vore medlemmer opfordres til at finde kandidater. Indkaldelse til repræsentantskabsmødet udsendes april/maj. Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet skal indsendes til forretningsudvalgets formand (fl.l@tdcadsl.dk) senest 1. april.

HARMONISERING AF VEJE
A
arhus byråd har indledt en proces, der vil føre til at en række veje, der i dag vedligeholdes af kommunen overgår til privat vedligeholdelse. Fællesrådet er helt opmærksom på, at ændringen vil give anledning til usikkerhed og bøvl på de berørte veje, men det er vores opfattelse, at harmoniserings ønsket er et generelt politisk spørgsmål, som vi ikke har mandat til have en menig om på vore medlemmers vegne. I stedet arbejder vi – i kontakt med forvaltningen, for, at gøre processen så åben og gennemskuelig for de berørte som muligt

CYKELSTIER OMKRING ELEV
Sammen med Elev Borgerforening har vi arrangeret en række event for at gøre opmærksom på de meget dårlige forhold for cyklister i Elevområdet. Der var en pæn opbakning til arrangementerne blandt Elevborgerne og arrangementet har fået god omtale i medierne. Vi vil tage initiativer, så der fortsat er fokus på at forbedre forholdene for cyklisterne på stien mellem Elev og Elsted, på stien fra Elev/Nye til letbanestationen Nye og på strækningen af Koldkilde fra Elev gennem Lisbjerg Skoven til Lisbjerg.

TRYGHEDSNETVÆRKET
Fællesrådet er medlem af Tryghedsnetværket – et samarbejde med politiet, kommunen og Tryg Fonden. Tryghedsnetværket tilbyder grundejerforeninger at komme og give oplæg af en indbrudsekspert om hvordan man bedst muligt sikre sit hjem mod ubudne gæster. Læs mere og bestil her: https://botrygt.dk/saet-indbrud-paa-dagsordenen/faa-besoeg

Med venlig hilsen
Flemming Larsen

Se det i pdf-format her