Aktuelt fra Fællesrådet

 

 

Aktuelt fra Fællesrådet
December 2022

BOLIGMINISTERIET STOPPER DEN AKTUELLE PLAN FOR LYSTRUP MIDTE.
I gennem mange år har fællesrådet sammen med COOP, Boligselskabet Aarhus og Omegn (Elstedhøj) samt to investorer drøftet en omdannelse af området ved Lystrup Centervej mellem Lystrup Idrætscenter og SuperBrugsen m.fl. Omdannelsen skulle bl.a. skabe et bytorv m.v. Det er mange beboeres ønske, at der på den måde kunne skabes et centrum og et fælles aktivitets- og mødested. Drøftelserne førte til et projekt, som er blevet drøftet på borgermøder og som har Aarhus kommunes opbakning. Projektet indebærer at to opgange i Elstedhøjbebyggelsen skulle rives ned for at skabe den nødvendige plads. Nedrivningen skal godkendes af staten, idet Elstedhøjbebyggelsen er et statsstøttet almennyttigt boligbyggeri. Boligministeriet har ikke givet den nødvendige tilladelse, og det foreliggende projekt kan derfor ikke gennemføres. Det er oplyst at den gruppe – der stod bag projektet, vil arbejde på et alternativt projekt, og vi forventer at se de første skitser til et alternativt projekt i løbet af foråret 2023.

FRA OPLAGSPLADS TIL BYRUM
har i lang tid været betegnelsen for bestræbelser på at få ændret benyttelsen af asfaltpladsen i krydset mellem Lystrupvej og Lystrup Centervej.
Pladsen benyttes af Teknisk Forvaltning til lejlighedsvis opmagasinering af entreprenørmateriel, affaldscontainere m.v. For 5-6 år siden udarbejdede Fællesrådet en plan for omdannelse af pladsen til et område for samvær og aktiviteter for borgere i alle aldre. Planen kan ses på Fællesrådets hjemmeside 8520.dk. Aarhus kommune var sådan set positivt stemt for planen, men kommunen ville ikke bidrage med finansiering af ombygningen og indretningen og planen blev skrinlagt. I efteråret 2022 har Fællesrådet haft en uforpligtende snak med Nordea Fonden om mulig støtte til omlægning og indretning af pladsen. Selvom der på ingen måde er givet et tilsagn fra fonden, er det vores opfattelse, at det bestemt ikke kan udelukkes at fonden under en række forudsætninger muligvis vil støtte sagen med et pænt beløb. Fællesrådet har derfor taget kontakt til rådmand for Teknisk Forvaltning Nicolaj Bang, for at få afklaret kommunens holdning til en ændret brug af pladsen. Det skal i parentes bemærkes, at pladsen i kommuneplanen er benævnt en forsamlingsplads. Det har pt. ikke været muligt at få en kommunal afklaring af pladsens fremtid.
Alligevel er det vores vurdering, at der nu muligvis er en chance for at komme igennem med en ændring af pladsen og de omliggende arealers anvendelse. En af de mange forudsætninger, som Nordea Fonden opregner for muligvis at ville støtte sagen, er, at det dokumenteres, at ændringen vil styrke fællesskabet og aktiviteterne i byen. Vi har derfor skrevet til en lang række institutioner og foreninger i vores område og spurgt om, institutionen og foreningen i givet fald vil benytte pladsen og da på hvilken måde, samt hvilke krav det stiller til pladsens indretning.
Den 10. januar 2023 indbyder vi repræsentanter for foreningerne og institutionerne til et møde, hvor vi vil arbejde med at tilpasse den 5 – 6 år gamle plan til foreningernes og institutionernes behov. Der er tale om et hurtigt arbejde, idet ansøgning til Nordea Fonden skal indsendes senest den 21. februar 2023.
Vi inviterer hermed repræsentanter for fællesrådets medlemmer, der gerne vil bidrage med ideer og synspunkter på pladsens mulige omdannelse til at deltage i dette møde.

Mødet afholdes den 10. januar 2023 kl. 19.30 i Beboerhuset,
Cafeen, Elsted Skolevej 4.
Tilmelding meget gerne inden mødet til fl.l@mail.dk.

Med venlig hilsen,

Flemming Larsen

Kan ses i pdf-format her