Aktuelt fra Fællesrådet


Aktuelt fra Fællesrådet

Juli 2021

DEN FØRSTE SKOLE I NYE ER NU PÅ VEJ.

Efter en længere proces har Aarhus kommune nu afgjort, hvordan den nye skole i Nye skal se ud og hvem der skal opføre den. Første fase af byggeriet forventes at stå færdigt i efteråret 2024. Foruden skolen vil byggeriet omfatte idrætsfaciliteter og lokaler til fritidsbrugere m.v. På sigt vil skolen blive udbygget til at rumme alle klassetrin med tre klasser pr. årgang. Skolen bliver en del af Nyes etape 2, og arbejdet med udarbejdelse af det nødvendige plangrundlag for etapen og skolen er gået i gang. Fællesrådet forventer, at vi i forbindelse med Åben By arrangementet i Elev og Nye til september 2021 vil være medarrangør af et borgermøde om skolen og udbygningen af Nye.

Mere information om den første skole i Nye kan findes i en pressemeddelelse, som Aarhus kommune har udsendt. Pressemeddelelsen kan ses via dette link:

Vinder af skole- og aktivitetsbyggeri i Nye er udpeget (aarhus.dk)


ENDELIG EN BUSLOMME PÅ SØNDERSKOVVEJ VED LETBANEN

Et ønske som fællesrådet og mange andre har haft meget længe ser nu ud til at blive opfyldt (delvist). Aarhus kommune er gået i gang med at etablere en buslomme på Sønderskovvejens vestlige side syd for letbaneoverkørslen. En buslomme her vil bidrage til en forbedring – men bestemt ikke løse, den ofte kaotiske trafiksituation på stedet.


REPRÆSENTANTSKABSMØDE I FÆLLESRÅDET

blev afholdt den 26. maj 2021. På mødet var der genvalg til flere af pladserne i forretningsudvalget, der efter repræsentantskabsmødet består af: Flemming Larsen, Steffen Sønderskov, Jørgen Andersen, Chris Olsen, Peter Trier, John Mikkelsen, Karsten Hansen, Mads Hulgaard, Johannes Stougaard. Elsebeth Bisbo og Sven Aage Christensen er suppleanter. Beretninger, regnskab og referat af mødet kan ses på fællesrådets hjemmeside www.8520.dk.

Med venlig hilsen
Lystrup-Elsted-Elev-Nye Fællesråd