Aktuelt fra Fællesrådet

 

 

Aktuelt fra Fællesrådet

Maj 2020

DET PLANLAGTE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 27. MAJ 2020 UDSÆTTES TIL DEN 16. SEPTEMBER 2020.
Med de nugældende forsamlingsregler er det ikke muligt at gennemføre det planlagte repræsentantskabsmøde den 27. maj 2020. Desværre er det også usikkert, hvilke regler for størrelsen af forsamlinger der vil gælde i juni måned.
Forretningsudvalget har derfor valgt, at udsætte det planlagte repræsentantskabsmøde til onsdag den 16. september kl. 19.00 i Beboerhuset.
Vi er klar over, at det er en ærgerlig beslutning, men vi håber på medlemmernes forståelse for, at beslutningen i den aktuelle corona situation er nødvendig.
Vi har lagt alt det skriftlige materiale til repræsentantskabsmødet på hjemmesiden www.8520.dk.
Direkte link: http://8520.dk/repraesentantskabsmoeder/
Materialet omfatter:
Forretningsudvalgets beretning
Udvalgenes beretning.
Det godkendte og reviderede regnskab for 2020.
Udkast til budget for 2021.

HELHEDSPLAN 2:0 FOR NYE
Revision af helhedsplanen for Nye har været i offentlig forhøring med en høringsfrist den 26. marts 2020.
Der er her indkaldt ideer og synspunkter til brug for udarbejdelse af det første udkast til revision af helhedsplanen.
Aarhus kommune arbejder også med at gennemføre et virtuelt borgermøde om planen. Dette møde vil finde sted i begyndelsen af juni 2020. Tidspunktet vil blive annonceret af kommunen.
Fællesrådets synspunkter er i hovedtræk refereret i Aktuelt fra Fællesrådet, april 2020. Alle synspunkter, der er kommet frem under forhøringen – herunder fællesrådets synspunkter, kan ses på kommunens høringsportal:
https://deltag.aarhus.dk/hoering/debatoplaeg-helhedsplan-20-nye-og-planlaegning-af-etape-2-ringen .

Med venlig hilsen
Flemming Larsen

Se det i pdf-format her