Aktuelt fra Fællesrådet

 

 

Aktuelt fra Fællesrådet

Marts 2021

AARHUS KOMMUNE SKAL GODKENDE EN NY KOMMUNEPLAN I 2021.

Hvert fjerde år skal kommunerne udarbejde og vedtage en kommuneplan. Kommuneplanen indeholder de overordnede retningslinjer for kommunens udvikling de kommende år, hvor skal nye bebyggelser placeres, hvordan skal miljøet både fysisk og psykisk søges sikret, hvordan sikres den grønne omstilling o.s.v. Sammen med kommuneplanen for 2017 udarbejdede vi en lokalsamfundsbeskrivelse, som et bilag til kommuneplanen. Lokalsamfundsbeskrivelsen kan ses på Lokalsamfundsbeskrivelse-for-Lystrup-Elsted-og-Elev-slut-version.pdf (8520.dk). Vi forventer, at den kommende planproces vil give mulighed for, at vi fornyer og supplerer lokalsamfundsbeskrivelsen for vores lokalområde. Planprocessen er endnu ikke sat i gang, så vi kender ikke de præcise rammer eller tidsplaner for arbejdet. Sidste gang for fire år siden udarbejdede vi lokalsamfundsbeskrivelsen efter en række møder i foreningerne, efter borgermøder og efter debatter i særlige lokale debatfora. Vi forventer at gennemføre en lignende proces denne gang, så vi håber, at mange borgere i vores lokalområder (Lystrup, Elsted, Elev og Nye) er med på at deltage i den kommende debat.

KRYDSET MELLEM ELLEPARKEN, ELSTEDVEJ OG LILLE ELSTEDVEJ SKAL BYGGES OM.
på stedet og i krydset færdes daglig mange skolebørn til og fra institutioner og skoler. Fællesrådet har mange gange peget på krydset overfor kommunen, som et farligt kryds, der skulle ændres og gøres mere sikkert. Det er nu fastlagt, at krydset ombygges til en rundkørsel og kommunen oplyser, at arbejdet gennemføres i løbet af 2021.

BYGNINGERNE PÅ SØNDERSKOVVEJ, SOM TIDLIGERE HUSEDE FØDEVARERSTYRELSEN KOMMER I BRUG IGEN.
Bygningerne er ved at blive renoveret både ude og inde, ligesom udenomsarealerne gennemgår en forskønnelse.
Bygningerne vil blive taget i brug af biotechvirksomheden LGC Biosearch Technologies, som gradvist vil inddrage alle bygninger med deres indhold af kontorer og laboratorier.

REPRÆSENTANTSKABSMØDE PLANLÆGGES AFHOLDT DEN 26. MAJ 2021.
Repræsentantskabsmødet i 2020 måtte på grund af coronarestriktionerne flyttes fra maj til september,
men vi håber at kunne gennemføre et repræsentantskabsmøde efter vedtægterne i 2021. Dagsorden til repræsentantskabsmødet efter vedtægterne udsendes med 4. ugers varsel. Hvis I ønsker sager til behandling på repræsentantskabsmødet, skal dette være meddelt forretningsudvalget i god tid inden udsendelsen af dagsordenen. Vi vil godt allerede nu opfordre jer til at overveje om I eller medlemmer/borgere m.fl. af jeres organisation kunne tænke sig at deltage i fællesrådets arbejde.

Med venlig hilsen
Flemming Larsen

Se det i pdf-format her