Aktuelt fra Fællesrådet

 

 

Aktuelt fra Fællesrådet

Oktober 2020

REPRÆSENTANTSKABSMØDE BLEV AFHOLDET DEN 16. SEPTEMBER 2020.
Årets repræsentantskabsmøde, der oprindeligt var planlagt til den 27. maj 2020 blev på grund forsamlingsreglerne flyttet til september 2020. På mødet deltog 23 personer, der repræsenterede 20 medlemsforeninger og organisationer. På mødet var der bl.a. valg til forretningsudvalget på dagsordenen. Genvalgt blev Flemming Larsen som formand og Steffen Sønderskov samt Mads Hulgaard blev genvalgt til forretningsudvalget. Genvalgt som suppleant til forretningsudvalget blev Sven Aage Christensen. Nyvalgt til forretningsudvalget blev Johannes Stougaard og Elsebeth Bisbo blev nyvalgt som suppleant.
Debatten om forretningsudvalgets og de øvrige udvalgsberetninger kom omkring mange emner, der gav anledning til en række kommentarer og spørgsmål, bl.a. om en evt. udvikling af en bymidte, trafikpresset i fordelerringen og på Sønderskovvej samt udbygningen af Nye.
Referatet fra mødet og andet materiale til mødet kan ses på fællesrådets hjemmeside. Direkte link: http://8520.dk/repraesentantskabsmoeder/ .

SOLENERGIANLÆG PLACERES IKKE VED ELEV.
En mulig placering af en solenergianlæg tæt ved Elev er taget ud af den reviderede temaplan for vedvarende energianlæg. Den oprindelige plan udpegede et område umiddelbart vest for Elev som et muligt område, hvorpå der kunne etableres et solenergianlæg. Fællesrådet delte bekymringerne hos mange beboere i Elev for at en tæt placering af anlægget op til bebyggelsen i Elev bland andet ville forringe de nuværende landskabelige værdier i området og i øvrigt ville genere boligerne i den vestlige del af Elev med lysreflekser m.v. Fællesrådet lagde derfor også vægt på, at anlægget, hvis det blev etableret, blev placeret så langt væk fra bebyggelsen som muligt og i øvrigt indpasset i landskabet. Rådmanden har nu fremlagt en revideret plan for byrådet, hvor placeringen ved Elev er opgivet med henvisning til den lokale modstand.

Med venlig hilsen
Flemming Larsen

Se det i pdf-format her