Fællesrådet

Fællesrådet

Fællesrådet afholdt stiftende møde onsdag den 15 juni 1994.

Fællesrådet beskæftiger sig med mange, og meget forskelligartede opgaver. I venstre side er blot nævnt nogle af de opgaver, som Fællesrådet hidtil har beskæftiget sig med.

Fællesrådet søger at blive inddraget så tidligt som muligt i alle sager af betydning for lokalområdet. Det kan f. eks. dreje sig om lokalområdets byplanmæssige og infrastrukturelle udvikling, der naturligt skal ses i en sammenhæng. I behandlingen af de enkelte sager, lægger Fællesrådet megen vægt på at have helheden for øje.

Fællesrådet afholder medlemsmøder og offentlige møder, og det ordinære møde med repræsentanter fra alle medlemsorganisationerne (repræsentantskabsmødet) afholdes hvert år i maj måned.

Herunder kan du se nogle af de emner som fællesrådet har arbejdet med:

 • Kommuneplanændringer,
 • Lokalplanforslag,
 • Infrastrukturen (veje og stier)
 • Trafiksikkerhedsmæssige forhold
 • Kollektiv trafik
 • Ældreboliger
 • Velkomstbogen
 • Den kriminelle udvikling
 • Børn og unge
 • Grønne områder
 • Grøn guide
 • Kulturelle forhold
 • Årets borger i 8520-området
 • Årets lokalitet i 8520-området
 • Besøgstjenesten

Debatoplæg ved intromøde 1992