Skoleveje

Find de sikre skoleveje

(Da Aarhus kommune har omlagt deres hjemmeside, fungerer linkene på denne side ikke. Der arbejdes på at løse problemet.)

Aarhus Kommune anbefaler veje og stier omkring vores 46 offentlige skoler, som alle skoleelever bør følge for størst mulig trafiksikkerhed. De anbefalede skoleveje er nu blevet lette at finde på www.aarhus.dk/sikreskoleveje.

Hjemmesiden indeholder også information om den netop gennemførte skolevejsanalyse, hvor vi i samarbejde med de enkelte skoler har udpeget projekter, der kan optimere trafiksikkerheden yderligere.

Med skolevejsanalysens godkendelse i byrådet er der afsat penge til fremadrettet at kunne arbejde med at vurdere og påvirke transportvanerne til og fra skole blandt folkeskoleeleverne. Der er med skolevejsanalysen 2016 og den tidligere skolevejsanalyse ydet en stor indsats for at trafiksikre skolevejsruterne. Fremadrettet skal der fokuseres på at få så mange skolebørn som muligt til at benytte ruterne. Derfor vil der arbejdes med fx trafikpolitikker på skolerne.

Vi håber, at I vil være med til at fortælle om www.aarhus.dk/sikreskoleveje i jeres lokalområde, så flest muligt bliver opmærksomme på, hvor det er sikrest for skolebørn at færdes.

Hvis I har spørgsmål eller forslag til forbedringer, vil vi meget gerne høre fra jer.

Med venlig hilsen

Center for Byens Anvendelse og Center for Byudvikling og Mobilitet

Skoleveje i Lystrup, Elsted og Elev (de grønne linier)