Aktuelt fra Fællesrådet

Aktuelt fra Fællesrådet

November 2017

TRYGHEDSNETVÆRKET

Tryghedsnetværket er etableret af Østjyllands Politi og Aarhus kommune.
Politi og kommune ønsker at være mere i dialog med borgerne og give borgerne flere informationer, som kan være med til at skabe tryghed samt forebygge indbrud og anden kriminalitet.
Fællesrådet har tilmeldt sig som tryghedspartner i netværket.
Politiet vil sende aktuelle informationer, nyhedsbreve, advarsler m.v. til fællesrådet og det er planen at oplysningerne vil blive bragt videre via vores hjemmeside www.8520.dk , gennem ”Aktuelt fra Fællesrådet” og måske ved møder, hvor det kan være relevant.
Oplysninger fra politiet vil ikke helt være målrettet os i Lystrupområdet, idet politiet arbejder med egne geografiske områdeopdelinger, hvilket betyder, at vi skal dele oplysninger med f.eks. Hjortshøj, Todbjerg og Trige.

Som tryghedspartner får vi i Fællesrådet en særlig kontaktperson i politiet, som vi kan benytte, hvis der i vores lokalområde opstår noget generelt, som kan være utryghedsskabende.

Man skal være opmærksom på, at politiets sædvanlige praksis for henvendelse fra borgerne ikke er ændret med tryghedsnetværket.
Hvis man har akut behov for hjælp, skal man altid ringe på 112 (Alarmcentralen) og hvis man har behov for service eller assistance f.eks. i forbindelse med en anmeldelse skal man ringe på 114 (Politiets Servicecenter).
Tryghedspartnerens kontakt til politiet er således tænkt til helt generelle spørgsmål og information, der kan have generel betydning for trygheden i lokalområdet.

Vi er i Fællesrådet ikke oplyst om, hvornår Tryghedsnetværket kommer i gang, men vi håber, at en tættere kontakt mellem vores område og politiet kan blive til gavn for vores lokalområde.

Med venlig hilsen

Flemming Larsen