Aktuelt fra Fællesrådet

Marts 2018

LYSTRUP STATION
Fællesrådet har modtaget en tegning til indretning af Lystrup Station til kommentering. Du kan se tegningen her.
Vejen omkring stationen ensrettes, og der gøres plads til at to busser samtidig kan holde ved stationen.
Skitsen indeholder etablering af mange cykelparkeringspladser, hvoraf de fleste bliver overdækkede.
Derimod mener vi, at der ikke er planlagt tilstrækkeligt med bilparkeringspladser. Fællesrådet har bl.a. svaret, at vi slet ikke har forståelse for, at antallet af parkeringspladser reduceres fra det tidligere antal på 34 – 36 pladser til fremtidigt kun 24 pladser. Vi vil derfor fastholde, at parkeringsmuligheder skal forøges.
Vi kan heller ikke se, at der er sikret et tilstrækkeligt areal med overdækket venteareal på stationen. Stationen skal mindst have samme standard som øvrige letbanestationer, hertil skal lægges, at det drejer om en station, som er udset til et sted, hvor togskifte kan finde sted.

BYGGERI PÅ LÆGÅRDSVEJ
Det nye byggeri på Lægårdvej skal rumme Lystrup Dyrehospital. I forbindelse med byggeriet vil Fællesrådet blive inviteret til en dialog med ejeren af grunden ved Lægårdsvej/Sønderskovvej om den fremtidige indretning af arealet.

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 16. MAJ 2018.
Som tidlige fortalt holder Fællesrådet repræsentantskabsmøde den 16. maj 2018 kl. 19.00 i Beboerhuset.
På mødet vil forretningsudvalget stille et forslag om nedsættelse af et Børn- og ungdomsudvalg.
Børne- og ungdomsudvalget skal behandle sager af særlig betydning for børns og unges vilkår og udfoldelsesmuligheder i lokalområdet.
Udvalget samarbejder med institutionsbestyrelser og øvrige organisationer og foreninger, der arbejder med børn og unge.
Udvalget kan på baggrund heraf udforme forslag specielt rettet mod at udvikle aktiviteter og tilbud til børn og unge og formidle disse overfor Aarhus Kommune.
Udvalget kan endvidere f.eks. udarbejde høringssvar på forslag fra Aarhus Kommune på børne og ungdomsområdet.

Med venlig hilsen
Flemming Larsen