Infrastrukturudvalg

Infrastrukturudvalgets mailadresse er: infra@8520.dk
eventuelt via eget mailprogram.

Steffen Sønderskov
Formand
86 22 36 01
steffen.soenderskov@youmail.dk
Grundejerforeningen
Elstedvænge
Poul Erik B. Pedersen  40 58 08 43
pebp@pedersen.mail.dk
Lars Konradsen 29 29 89 43
larskonradsen5@gmail.com
Jens Chr. Damsgaard 86 23 19 20
cjcd@mail.tele.dk
Grundejerforeningen
Elev Bakker
John B. R. Mikkelsen 86 22 28 85
john.mikkelsen@mail.dk
Grundejerforeningen
Solbærhaven
Søren Flarup 20 18 05 08
flarup@fiber.dk
Grundejerforeningen
Grønnehaven
Uffe Dahl 36 17 30 59
ufda@aarhus.dk

Infrastrukturudvalget behandler alle forhold vedrørende infrastrukturen i området, nyanlæg af veje og stier, vedligeholdelsesarbejder, trafikstrukturen, den mest hensigtsmæssige afvikling af trafikken osv. Fællesrådets Forretningsudvalg henviser alle sager af denne karakter til IU. Udvalget skal løbende vurdere

  • Trafiksikkerhed
  • Kollektiv trafik
  • Trafikmuligheder til og fra området, eksempelvis bolig/arbejdsplads/uddannelsesinstitution
  • Den interne trafik
  • Behov for nyanlæg
  • Behov for vedligeholdelser
  • De bløde trafikanters muligheder i trafikken
  • Naturstier

Udvalget samarbejder med kommunen om løsning af trafikproblemerne i området. IU kan selv tage aktuelle spørgsmål op og fremsende forslag til Forretningsudvalget. IU koordinerer arbejdet med Byudviklingsudvalget i sager, som berører begge udvalg. Udvalget holder løbende FU orienteret om det konkrete arbejde, og fremsætter indstilling til Forretningsudvalget i færdigbehandlede sager.

Udvalget kan indkalde særlig rådgivning/bistand udefra.