Byudviklingsudvalg

Byudviklingsudvalgets mailadresse er: by@8520.dk
eventuelt via eget mailprogram.

Formand
Birgit Donslund
21 24 69 25
be_donslund@mail.dk
Højskoleforeningen
Hans Schiøtt 86 23 17 15
h.schiott.elev@gmail.com
Venstre
Lehn Bang Mortensen 86 22 25 60
lehn@fiber.dk
Elev Menighedsråd
Flemming Larsen 40 21 60 40
fl.l@tdcadsl.dk
Lystrupkoret
Niels Havvig 86 22 42 99
nh@tele-mark.dk
Lystrup Idrætsforening LIF
Britt Greve Jensen 86 78 99 03
brittgrevejensen@hotmail.com
Sven Aaen 21 78 18 55
sven@saaen.dk
Steffen Sønderskov 86 22 36 01
steffen.soenderskov@youmail.dk
Grundejerforeningen
Elstedvænge
Jørgen Andersen 86 22 27 97
ja@slaaenbakken17.dk
Elsted  Menighedsråd
Annette Solari 30 61 11 17
solari@mail.dk
Grundejerforeningen Rugmarken

Byudviklingsudvalget behandler den byplanmæssige fysiske udvikling af området for boliger, erhverv, offentlige formål, rekreative områder osv. Fællesrådets Forretningsudvalg henviser alle sager af denne karakter til BU, altså

  • Lokalplaner
  • Kommuneplanrevision
  • Spørgsmål fra kommunen om byudvikling
  • Miljøforhold

BU samarbejder med kommunen i de tidlige faser af lokal- og kommuneplanlægningen. BU kan selv tage sager op og fremsende forslag til Forretningsudvalget. BU koordinerer arbejdet med infrastrukturudvalget i sager, som berører begge udvalg. BU holder løbende Forretningsudvalget orienteret om det konkrete arbejde, og fremsætter indstilling til Forretningsudvalget i færdigbehandlede sager.

Udvalget kan indkalde særlig bistand/rådgivning udefra.