Kulturudvalget

Kulturudvalgets mailadresse er: kultur@8520.dk
eventuelt via eget mailprogram.

Jørgen Andersen
Formand
86 22 27 97
ja@slaaenbakken17.dk
Højskoleforeningen
Karsten Hansen 23 31 79 90
hansen39@gmail.com
Ejerforeningen Solbærhaven
Hans Schiøtt 86 23 17 15
h.schiott.elev@gmail.com
Venstre
Flemming Larsen 40 21 60 40
fl.l@tdcadsl.dk
Lystrupkoret
Chris Olsen 40 41 04 46
cbo0446@gmail.com
Grundejerforeningen Æblevænget
Birgit Donslund 21 24 69 25
be_donslund@mail.dk
Højskoleforeningen
Arne Pedersen 40 36 53 31
bodilogarnep@dlgpost.dk
Finn Joensen 27 14 85 20
finnjoensen@dadlnet.dk

Kulturudvalget behandler kulturelle spørgsmål, og alle sager af kulturel karakter henvises af Fællesrådets Forretningsudvalg til udvalget. Udvalget kan lægge op til nye kulturelle tiltag i området og fremsætte indstilling til Forretningsudvalget derom. KU holder løbende Forretningsudvalget orienteret om det konkrete arbejde, og fremsætter indstilling til Forretningsudvalget i færdigbehandlede sager.

Udvalgets samarbejdspartner i kommunen er Kultur og Borgerservice. Udvalget kan indkalde særlig rådgivning/bistand udefra.

Udvalgets tilbagevendende opgaver er:

  • Udpegning af årets Borger
  • Udpegning af årets Lokalitet
  • Ansvar for hjemmesiden 8520.dk

“Årets Borger” kåres i lige år, og “Årets Lokalitet” kåres i ulige år. Formålet er at hædre en borger, der gør eller har gjort en sær1ig indsats for 8520-området, og en lokalitet (en bygning, en vej, et område, en virksomhed eller en institution m.m.), der er med til at højne standarden i 8520-området.

Kulturudvalget markedsfører aktiviteterne gennem de lokale publikationer med en indledende artikel, en mellemliggende annonce og en afsluttende artikel, hvor man beder borgerne og Fællesrådets medlemsorganisationer om at indsende deres forslag. Kulturudvalget samler de indsendte forslag og udvælger det bedst kvalificerede emne, som forelægges forretningsudvalget inden offentliggørelsen. Fællesrådets forretningsudvalg er udadtil såvel initiativtager som koordinator for de to aktiviteter, og formanden foretager kåringen.

Præmieringen af “Årets Borger” og “Årets Lokalitet” sker ved overrækkelsen af en beskeden gave samt ved hædrende omtale i lokale publikationer. Af både “Årets Borger” og “Årets Lokalitet” fremstilles et fotografi i ramme med ledsagende tekst. Billederne hænges op i Lystrup Bibliotek, hvor de får lov til at hænge i 5 år, hvorefter de overgår til Lystrup-Elsted-Elev Lokalhistoriske Samling og erstattes af nye.

Kulturudvalget har derudover ansvaret for hjemmesiden 8520.dk, som er en portal for nuværende og kommende borgere i Lystrup-Elsted-Elev området.