Forretningsudvalget

Forretningsudvalgets mailadresse er: fu@8520.dk
eventuelt via eget mailprogram.

Flemming Larsen
Formand
40 21 60 40
fl.l@tdcadsl.dk
Lystrupkoret
2016/2018
Steffen Sønderskov
Næstformand
86 22 36 01
steffen.soenderskov@youmail.dk
Grundejerforeningen
Elstedvænge
2016/2018
Peter Trier
Kasserer
21 75 71 47
petertrie@gmail.com
Lystrupkoret
2017/2019
Karsten Hansen 23 31 79 90
hansen39@gmail.com
Ejerforeningen
Solbærhaven
2017/2019
Jørgen Andersen 86 22 27 97
ja@slaaenbakken17.dk
Elsted Menighedsråd
2017/2019
Chris Olsen 40 41 04 46
cbo0446@gmail.com
Grundejerforeningen
Æblevænget
2017/2019
Hans Schiøtt 86 23 17 15
h.schiott.elev@gmail.com
Venstre
2016/2018
Birgit Donslund 21 24 69 25
be_donslund@mail.dk
Højskoleforeningen
2016/2018
John B. R, Mikkelsen 86 22 28 85
john.mikkelsen@mail.dk
Grundejerforeningen
Solbærhaven
2017/2019
Sven Aage Christensen
1. suppleant
23 47 85 25
svenaachr@sol.dk
Elsted Landsbylaug
2017/2018
Annette Solari
2. suppleant
30 61 11 17
solari@mail.dk
Grundejerforeningen
Rugmarken
2017/2018
Palle Rasmussen
Revisor
86 22 47 80  2017/2019
Claus Fredsøe
Revisor
86 23 16 96  2016/2018
Randi Mønster
Revisorsuppleant
86 23 20 14  2017/2018
Søren Flarup
Revisorsuppleant
86 23 05 08  2017/2018

Forretningsudvalget (FU)

FU er fællesrådets “bestyrelse”, som er valgt af medlemmerne på repræsentantskabsmødet.
FU holder møde en gang om måneden og behandler alle spørgsmål af relevans for området, som falder inden for formålet.
FU er ansvarlig for fællesrådets økonomi.
FU varetager fællesrådets IT opgaver, herunder vedligeholdelsen af hjemmesiden.
FU er ansvarlig for kontakten udadtil, og det er formanden, der tegner fællesrådet i forhold til offentligheden.
FU`s arbejde er styret af vedtægterne og en forretningsorden, se disse.

FU har nedsat en række udvalg til at grave dybere i sagerne forinden en endelig beslutning kan træffes. Udvalgene er

  • Byudviklingsudvalget
  • Infrastrukturudvalget
  • Kulturudvalget

Udvalgenes opgaver er beskrevet på de respektive udvalgs sider.
FU kan herudover ved problemstillinger af tværgående karakter nedsætte ad hoc udvalg, som behandler netop denne sag og derefter ophører igen.

Du kan se samarbejdsaftalen mellem Fællesrådene og kommunen her.