Forside

Velkommen til 8520.dk
Se SF forslaget til Byrådet om en helhedsplan for Lystrup her.
Ønsker du som enkeltperson nyhedsbrevet sendt til din mailadresse, brug kontaktfeltet som findes nederst på denne side.
Fællesrådet har udarbejdet en privatlivspolitik, se politikken her.

Aktuelt fra Fællesrådet
Fra juli 2021 er nu tilgængelig.
Læs om:
Skole i Nye.
Buslomme på Sønderskovvej.
Repræsentantskabsmødet.

Blomsterfrøpuljen


Synes du dit område mangler lidt natur?

Nu er vi klar med endnu en ansøgningsrunde til blomsterfrøpuljen, hvor man lokalt kan søge om frø til omlægge private, men offentligt tilgængelige arealer.

Vi håber, at frøpuljen kan være med til at skubbe lidt i en retning, hvor græsflader omlægges til glæde for både insekter og mennesker.

I kan læse mere om puljen og dens retningslinjer her:
https://www.aarhus.dk/demokrati/projekter-og-samarbejder/natur-og-miljoe/aarhus-blomstrer-vildt/

Ansøgningsfristen er d. 1. september.

Via ovenstående link finder I også et link videre til det online ansøgningsskema, der skal bruges til at søge blomsterfrøpuljen.

Vær opmærksom på, at man som ansøger selv har opgaven med at omlægge og drifte arealerne, så der er stadig en del arbejde, der ligger hos jer selv.
Har I spørgsmål er I velkomne til at skrive til groenneomraader@mtm.aarhus.dk

Da vi er på vej ind i en ferieperiode, kan der godt gå lidt tid, inden I får svar på eventuelle spørgsmål.

Rigtig god sommer!

Årets borger i 8520 området
Årets borger for året 2020 er 
Kitty Mogensen.
Se pressemeddelelsen
her.

Indbrudstal for 8520 området
Se de nyeste tal for indbrud i 8520 området her.
Se siden fra tryghedsnetværket her.

NYT OM NYE
Der er nu kommet  oplæg fra Aarhus Kommune om Etape r, Løvholmen i Nye. Du kan se kommunens oplæg her.

NYT FRA AARHUS KOMMUNE
Teknisk Udvalg afholder hvert år en række dialogmøder med forskellige temaer, hvor udvalget inviterer aarhusianerne til at indsende forslag, som de gerne vil drøfte med udvalget.
Ved hvert dialogmøde vælger Teknisk Udvalg tre af de indsendte forslagsstillere, som inviteres til at præsentere og drøfte deres forslag med udvalget.
Læs mere her: Dialogmøder 2021 (aarhus.dk)

Nyttige links
Se her hvad der sker i vores område.
Lystrup Elsted Idrætsforening (LIF)
Lystrup Idrætscenter
 Lystrup-Elev, Elsted Kirker
Biblioteket
Midttrafik,  Letbanen
Historisk glimt af Lystrup
 Se oplandsundersøgelsen for Aarhus Kommune her
Se politiets afgørelse om branden i beboerhuset her.
Læs om Affaldsplan 2021-2026 her.
 Skolevejsanalysen se side 71-102 (Elev), 170-203 (Elsted), 576-605 (Lystrup)
Aarhus kommune, Kommuneplan 2017, Sports/fritidspolitik 2018-2021
Se hvilke veje der er i spil ved en eventuel harmonisering.
Du kan læse om Tryg i Aarhus her.
Mangler du nogle links, så kontakt webmaster for tilføjelse af relevante links.