Forside

Velkommen til 8520.dk

Maj nyhedsbrevet kan ses her.

Læs om helhedsplan 2:0 for Nye.

Se materialet fra repræsentantskabsmødet den 16.09. HER

Ønsker du som enkeltperson nyhedsbrevet sendt til din mailadresse, så brug kontaktfeltet som du kan finde nederst på denne side

Fællesrådet har udarbejdet en privatlivspolitik, se politikken her.

Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde i Lystrup-Elsted-Elev-Nye Fællesråd.

Mødet afholdes onsdag den 16. september 2020 kl. 19.00 i Beboerhuset, Caféen

Hvert medlem af fællesrådet kan i henhold til vedtægterne sende 2 repræsentanter til mødet.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
2. Forretningsudvalgets beretning.
3. Udvalgsberetninger.
4. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for 2019.
5. Behandling af indkomne forslag. (Der er ikke indkommet forslag)
6. Orientering om og godkendelse af budget for 2020 samt godkendelse af kontingent.
7. Valg af formand.
På valg er:
Flemming Larsen – modtager genvalg
8. og 9. Valg af øvrige 3 medlemmer samt 2 suppleanter til forretningsudvalget
Medlemmer, på valg er:
Steffen Sønderskov – modtager genvalg
Mads Hulgaard – modtager genvalg
Et medlem af forretningsudvalget – ledigt
Suppleanter, på valg er:
1. suppleant: Sven Aage Christensen – modtager genvalg
2. suppleant: ledigt
10. Valg af revisor.
På valg er:
Palle Rasmussen – modtager genvalg
11. Valg af revisorsuppleanter.
På valg er:
Randi Mønster
Søren Flarup
12. Eventuelt.
Vi vil gerne opfordre medlemsforeningerne til at overveje kandidater til fællesrådets forretningsudvalg.

Fællesrådets vedtægter, regnskabet for 2019, revideret budget for 2020 og forslag til, budget for 2021 vil forud for repræsentantskabsmødet blive tilgængeligt på Fællesrådets hjemmeside www.8520.dk, eller kan rekvireres ved at sende en mail til info@8520.dk eller ved henvendelse til kassereren Peter Trier på telefon 21757147.

Med venlig hilsen
Lystrup-Elsted-Elev-Nye Fællesråd

Nyttige links
Se her hvad der sker i vores område.
Lystrup Elsted Idrætsforening (LIF)
 Lystrup-Elev, Elsted Kirker
Biblioteket
Midttrafik,  Letbanen
Historisk glimt af Lystrup
Læs om Affaldsplan 2021-2026 her.
 Skolevejsanalysen se side 71-102 (Elev), 170-203 (Elsted), 576-605 (Lystrup)
Aarhus kommune, Kommuneplan 2017, Sports/fritidspolitik 2018-2021
Se hvilke veje der er i spil ved en eventuel harmonisering.
Du kan læse om Tryg i Aarhus her.
Mangler du nogle links, så kontakt webmaster for tilføjelse af relevante links.

 Sådan beskytter du dig bedst mod indbrud i denne tid

Ude i hjemmene bugner interessante værdier for tyvene.

Selvom antallet af indbrud er dalet de seneste år, er det stadig én af de største kriminalitetstyper i Danmark. Hele 63% af danskerne bekymrer sig for at blive udsat for indbrud i ferien, viser en megafon-undersøgelse fra 2017. Derfor har TrygFonden og Realdania sammen med Bolius og Det Kriminalpræventive Råd lanceret Bo trygt. Bo trygt har til formål at nedsænke antallet af indbrud markant i Aarhus Kommune.  

De mest udsatte boliger for indbrud er enfamiliehuse. Her er det nemt for tyven at spotte, om der er liv i huset.
Forbliver skraldespanden tom?
Postkassen fyldt?
Lysene slukket?
Desuden kan tyven gennem husets vinduer finde ud af, om der er store værdigenstande, og tyven kan nemt tjekke, hvor god skalsikringen på huset er.  

  • Gode råd mod uvelkomne gæster
    Heldigvis er der gode råd til, hvordan vi fortsat sikrer et dalene antal indbrud i Danmark.

    Bliv nabohjælper: Er man afsted på ferie, er tyvens største frygt at støde på hjælpsomme naboer. 

    Skalsikring: Risikoen for indbrud er markant lavere, hvis man har sikret sig hus. Via Bo trygt kan man bestille et gratis indbrudstjek, hvor en lokal låsesmed kommer forbi og tjekker blandt andet husets vinduer, døre og låse.

    Tyve bryder sig ikke om, at naboer holder øje med hinandens huse, og at der er mennesker på vejen, for så risikerer de at blive opdaget. Undersøgelser viser, at en systematiseret nabohjælp kan forhindre hvert femte af alle indbrud i et nabolag.

Alt det, og meget mere, kan du læse om på Botrygt.dk, og dermed kan du minimere grunden til bekymring.